Меѓународната конференција е поддржана од Македонската Академија на Науките и Уметностите - МАНУ

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„ОБРАЗОВАНИЕТО НА КРСТОПАТ – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ, РЕШЕНИЈА И ПЕРСПЕКТИВИ“

Дали сте подготвени да земете учество?

Да